MERIT LIST


S No Photo Name Class Year

1 Ku Mansi Baghmar Parthama/Antim/Bela 2013-2014

2 Ku. Anvesha Rath Madhyama Antim/Bela 2013-2014

3 Ku Neha Mishra Madhyama Antim/Bela 2013-2014

4 Ku. Aparna Sachdev Vid Antim - Vocal 2013-2014

5 Ku. Shikha Tendi Vid Antim - K. Dance 2013-2014

6 Smt. Yasmin Singh M.A. Final - K. Dance 2013-2014

7 Shri Divya Ranjan Gangele Madhyama Antim - Violin 2013-2014

8 Shri Raghav Singh Rajput M.A. Final - Vocal 2013-2014

9 x x 1992